Rehabilitacja Kardiologiczna

Uzdrowisko Busko-Zdrój”  S.A. nazywane jest świętokrzyską perłą przyrodolecznictwa.
Od blisko 200 lat skutecznie wspomaga leczenie schorzeń ortopedyczno-urazowych, kardiologicznych,  reumatologicznych, neurologicznych i dermatologicznych. Największymi naturalnymi bogactwami są wody siarczkowe oraz solanki jodkowe. Uzdrowisko proponuje blisko 80 rodzajów zabiegów leczniczych wzbogaconych o ofertę Spa i Wellness.
Wśród specjalizacji realizowanych przez należący do Spółki Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” jest  rehabilitacja kardiologiczna,  z której w 2014 roku skorzystało 650 osób. Przyjmowani na Oddział Kardiologii pacjenci to m.in. osoby po ostrym zespole wieńcowym, przezskórnej plastyce tętnic wieńcowych, koronarografii, zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego, wszczepieniu kardiostymulatora  i sztucznych zastawek oraz  z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca. Podczas rehabilitacji prowadzonej w trybie stacjonarnym, poza indywidualnie dobranymi w trakcie konsultacji lekarskiej kinezyterapią i zabiegami balneologicznymi istnieje możliwość przeprowadzenia pełnej nieinwazyjnej diagnostyki, w tym: Echo, Holter, Holter ciśnieniowy, testy wysiłkowe na bieżni. Biorąc pod uwagę specyfikę rehabilitacji kardiologicznej istotną rolę odgrywa terapia psychologiczna pacjentów, będąca często nieodzownym elementem kuracji, zwłaszcza po przebytych zaawansowanych zabiegach. Placówka dysponuje salą intensywnego nadzoru kardiologicznego realizującą leczenie w sytuacji nagłych powikłań. „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. ściśle współpracuje m.in. ze Świętokrzyskim Centrum Kardiologii, Kliniką Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II przyjmując jednocześnie pacjentów z całego kraju. Spółka proponuje 2-3 tygodniowe pakiety pobytowe pełnopłatne oraz realizowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obejmują one opiekę wykwalifikowanej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, zabiegi, zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie. Każdy z pacjentów przebywających na kuracji kardiologicznej w „Uzdrowisku Busko-Zdrój” S.A. otrzymuje szczegółowe zalecenia dotyczące dalszego trybu życia, w tym aktywności fizycznej oraz koniecznej diety. W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 370 32 00. Zachęcamy też do odwiedzenia strony www.uzdrowiskobusko.pl